NEN 3140 keuringen

NEN3140keuringen

OMC is een gecertificeerd bedrijf dat de jaarlijkse onderhoudsbeurt en algehele veiligheidsinspectie volgens de NEN 3140 norm kan uitvoeren.
Indien uit de rapportage blijkt dat er aanpassingen of reparaties nodig zijn, kunnen wij dit na overleg ter plaatse uitvoeren.

Bij een NEN 3140 keuring en onderhoudsbeurt worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Hydraulische slangen controleren op lekkage.
• Koppelingen op lekkage controleren
• Oliepeil, Retourfilter controleren en indien noodzakelijk vervangen.
• Lagers en afdichtingen van cilinders controleren
• Drukregelingen controleren.
• Vergrendelingen controleren.
• Motorruimte schoonmaken
• Ramgeleidingen stellen
• Schakelkast uitblazen.
• Thermisch relais controleren op werking
• Noodstoppen controleren op werking
• Smeerpunten en geleidingen smeren
• Voedingskabels en aansluitpunten controleren en doormeten
• Machine nazien op beschadigingen
• Testen

Na controle zal de container van een sticker worden voorzien met hierop de datum van de controle
een testrapport wordt achteraf opgestuurd